leasing konsumencki 17 Mar, 2017

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ jest bardziej dogodnym rozwiązaniem niż kredyt samochodowy. Umożliwia otrzymanie w użytkowanie pojazdu za stałe raty leasingowe. Ponadto możliwe jest odkupienie samochodu, który wcześniej był przedmiotem umowy o leasing.

W umowie leasingu leasingodawca przenosi na leasingobiorcę możliwość używania samochodu osobowego bądź innego pojazdu w zamian za raty leasingowe. Ich wysokość jest stała, określa się ją w umowie. Przez cały czas trwania leasingu właścicielem samochodu jest leasingodawca.

Co się opłaca? Leasing konsumencki czy kredyt?

Z uwagi na to, że kredyt samochodowy wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, leasing jest bardzo atrakcyjną formą użytkowania auta dla leasingobiorcy. Przede wszystkim firmy, które oddają samochody w leasing, same załatwiają wiele czasochłonnych czynności. Co do zasady leasingobiorca podpisuje umowę leasingu i może spokojnie korzystać z samochodu. Wystarczy, że będzie posiadał dwa dokumenty tożsamości oraz zaświadczenie o zarobkach.

W leasing można wziąć zarówno samochód nowy, jak i używany (zazwyczaj kilkuletni). Ponadto leasingodawcy umożliwiają również oddanie w użytkowanie także innych pojazdów, takie jak motory, quady czy łodzie. Dzięki temu leasingobiorca może otrzymać środek transportu, który jest mu potrzebny, bez konieczności ubiegania się o kredyt. W wielu wypadkach bank wydaje decyzję odmowną, ponieważ obecnie kredyt samochodowy obłożony jest licznymi restrykcjami. Sprawia to, że leasing konsumencki z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Jakie obowiązki ciążą na leasingbiorcy?

Leasingobiorca zobowiązany jest jedynie do spłat rat leasingowych w określonej wysokości. Warto pamiętać, że rozwiązanie to jest korzystne dla osób, które nie mogą otrzymać kredytu samochodowego. Co prawda firma leasingowa przez cały czas trwania leasingu jest właścicielem samochodu, jednakże stosuje się wiele udogodnień, który taki stan rzecz rekompensują. Ponadto w umowie o leasing umieszcza się klauzulę o wykupie. Dzięki niej leasingobiorca może nabyć pojazd za niewielką cenę. Może ona wynosić nawet 1% początkowej wartości środka transportu. Wykup samochodu nie jest obowiązkowy – alternatywnym rozwiązaniem jest wzięcie kolejnego samochodu w leasing.

Leasing czy kredyt? Która opcja korzystniejsza?

Leasing jest bardziej korzystny niż kredyt samochodowy także w przypadku, gdy wydarzy się wypadek z udziałem użytkowanego pojazdu. Osoba, która nadal spłaca raty kredytu samochodowego będzie musiała dokonać niezbędnych napraw na własny koszt. W przypadku leasingu to często leasingodawca pokrywa koszty ewentualnych napraw. Warto nadmienić, że firmy oddające auta w leasing oferują szereg usług dodatkowych, takich jak możliwość korzystania z samochodów zastępczych oraz obsługę serwisową. W takim wypadku należności za korzystanie z takich usług doliczane są do comiesięcznej raty leasingowej.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *