Zarabianie na lokacie 19 Mar, 2017

Jak oszacować zysk z lokaty bankowej?

Lokaty to bezpieczny i zyskowny produkt bankowy. O ile mowa o bezpieczeństwie to w tym przypadku nie ma wątpliwości, ponieważ depozyty bankowe są chronione przez BFG; o tyle rentowność lokat można już podważać.

Zyski z lokat uzależnione są do wysokości oprocentowania. Oprocentowanie podawane przez banki nie do końca odzwierciedla przyszłe zyski. Przede wszystkim, oprocentowanie lokat jest podawane w skali roku. To oznacza, że jeśli posiadamy lokatę na okres krótszy, np. 3 miesięcy – musimy odpowiednio to uwzględnić – czyli w tym przypadku podzielić zyski przez 4 (tyle mamy kwartałów w roku).

Na wysokość zysków z lokaty również ma wpływ kapitalizacja odsetek. To pojęcie wiąże się z częstością dopisywania odsetek do rachunku lokaty. Im częstsza kapitalizacja, tym wyższe odsetki. Działa tutaj procent składany i szybsze powiększanie bazy, od której nalicza się odsetki. Polskie banki jednak rzadko oferują kapitalizację dzienną. Najczęściej można spotkać lokaty z kapitalizacją miesięczną lub odbywającą się na koniec trwania umowy.

Oferty reklamowane przez banki nie uwzględniają także podatku Belki – czyli podatku od dochodów kapitałowych. Podatek ten wynosi 19% i jest automatycznie pobierany przez bank po zakończeniu umowy o lokatę. Przy założeniu, że oprocentowanie lokaty wynosi 5% – po opodatkowaniu oprocentowanie będzie wynosiło 4,05%.

Do tej pory omawialiśmy zyski z lokat w ujęciu nominalnym. Wiemy, że wysokość zysków jest uzależniona od wysokości oprocentowania, częstotliwości kapitalizacji, terminu zapadalności oraz opodatkowania. Mało kto z nas myśli o zyskach odsetkowych w ujęciu realnym. Jednak przy ocenie zyskowności lokat, wypada także uwzględnić poziom inflacji. W ten sposób można określić ile rzeczywiście zarobi się na lokacie. Inflacja pomniejsza zyski kapitałowe, ponieważ według definicji inflacja to utrata siły nabywczej pieniądza. W tej chwili mamy dość dobry moment na oszczędzania na lokatach. Od dłuższego czasu w naszym kraju notuje się spadek cen, czyli deflację. Oznacza to, że realnie, nawet pomimo niskiego oprocentowania – zyskujemy oszczędzając na lokatach. Wszystko dzięki temu, że mamy jedne z najwyższy realnych stóp procentowych w Europie.

Na koniec polecamy sprawdzić ten ranking lokat i zapoznać się z tym co oferują nam banki w Polsce.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *